Statut PG nr 1 w Zawadzkiem Instrukcja aktywacji konta dla rodziców na portalu E-szkoła Szkolne drogowskazy- kodeks podstawowych zasad zachowania ucznia
Program Wychowawczy Obowiązki dyżurnego klasy Dress Code - zasady ubioru i wyglądu ucznia
Program Profilaktyczny Szkoły Obowiązki przewodniczącego klasy Regulamin realizacji projektu edukacyjnego
Zasady wewnętrznego oceniania
wraz z punktami za zachowanie
Druk zgody rodziców na uczestnictwo w wycieczce Regulamin wydawania duplikatów legitymacji i świadectwa szkolnego
Procedury szkolne Kalendarium roku szkolnego 2018/2019 Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019
Kalendarz imprez 2018/2019 Punktowy system oceniania z WF Program Naprawy Frekwencji
Deklaracja do uzyskania dostępu do E-szkoły dla rodziców Regulamin Rady Pedagogicznej Procedury udzielenia pomocy PP