W wyniku reformy oświaty w 1999r. zostało utworzone gimnazjum, jako kolejny etap edukacji po szkole podstawowej. W naszej miejscowości znalazło ono siedzibę w budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Opolskiej 48a (nie ma jednoznacznych informacji na temat powstania obiektu. Jedne źródła podają, że gmach został zbudowany w 1930 roku, w innych natomiast wymienia się rok 1934, a nawet 1937). Tam młodzież w nie najlepszych warunkach uczyła się przez kolejnych 10 lat.
     Dzięki staraniom pana burmistrza Mariusza Stachowskiego i Rady Miejskiej podjęto decyzję o budowie nowego budynku gimnazjum. Prace budowlane trwały ponad rok (od maja 2009r. do sierpnia 2010r.), a wykonywała je firma Polbau. 1 września 2010r. oddano do użytku nowy obiekt mieszczący się przy ulicy Opolskiej 47.
     Obecnie gimnazjaliści uczą się w nowoczesnej szkole. Uczniowie mają do dyspozycji 13 sal lekcyjnych, bibliotekę, czytelnię, jak również centrum multimedialne.Na parterze oprócz gabinetu dyrektora, sekretariatu, księgowości znajduje się sklepik szkolny, gabinet lekarski, świetlica oraz szatnia. Na apele i inne uroczystości przewidziano znajdujące się na drugim piętrze forum szkolne. Z pracowni fizycznej można przejść do obserwatorium astronomicznego, które w przyszłości będzie udostępnione mieszkańcom Zawadzkiego. Budynek wyposażono w klimatyzację, monitoring, windę dla niepełnosprawnych, a większość klasopracowni w zaplecza. W pracowni informatycznej wydzielone zostało również pomieszczenie pełniące rolę serwerowni.
     Od 1.IX.2009r. dyrektorem szkoły jest pani Róża Paprotna. Poprzednio w latach 1999-2009 funkcję tą pełniła pani Janina Kulińska. Obecnie szkoła zatrudnia 30 nauczycieli, w tym bibliotekarza oraz pedagoga. Liczbę tą uzupełnia 9 pracowników obsługi i administracji. 1.IX.2010r. naukę w gimnazjum rozpoczęło 215 uczniów podzielonych na 10 zespołów klasowych. Wzorem poprzednich 2 lat utworzona została klasa o profilu sportowym. Poza tym mamy klasy o profilu ogólnym oraz językowym.
W kwietniu br. nawiązaliśmy współpracę ze słowacką szkolą w ramach programu eTwinning. Rozpoczęliśmy również realizację programu Comenius Socrates nt. "Tradycje i zwyczaje w różnych rejonach Europy." Partnerami w projekcie są szkoły z Polski, Włoch, Hiszpanii oraz Austrii.
W roku szkolnym 2010/2011 przystąpiliśmy do projektu Eszkoła mającym na celu stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji pomiędzy uczniem, nauczycielem oraz rodzicami uczniów. W ramach tego projektu szkoła w najbliższych latach otrzyma sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie o znacznej wartości (w tym tablice interaktywne, projektory, laptopy dla uczniów, terminale dla nauczycieli, nowoczesną serwerownię, oprogramowanie systemowe, dziennik elektroniczny).

Stałymi elementami działalności edukacyjnej szkoły są:
- lekcje muzealne
- lekcje chemii na Uniwersytecie Opolskim
- lekcje biologii i ekologii w terenie
- edukacja muzyczna i teatralna w filharmonii i teatrze
- warsztaty językowe w Londynie
- koła zainteresowań
- współpraca ze szkołami językowymi
- wyjazdy rekreacyjne na zielone szkoły, kilkudniowe wycieczki, basen, lodowisko, kręgielnię
- rajdy rowerowe