OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych:

 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem, ul. Opolska 47, 47-120 Zawadzkie

Inspektor ochrony danych:

47-120 Zawadzkie, ul. Opolska 47, tel. 774616212,

 e-mail: gimzaw@gimnazjum.zawadzkie.pl