Samorząd Uczniowski

Martyna Jamrozik –
przewodnicząca
Katarzyna Kasprzak – z-ca przewodniczącej
Patryk Wiertel - skarbnik