Nasza szkoła w Opolskiej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie

9 grudnia 2015 roku  po trzyletnim okresie przygotowawczym nasza szkoła została przyjęta do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991r. Rozpoczął się od trwającego trzy lata projektu pilotażowego
(1992-1995),
  zainicjowanego przez  Światową Organizację Zdrowia (WHO).  Pierwszą sieć utworzono w 1992 r. w b. woj. ciechanowskim. Obecnie sieci szkół promujących zdrowie istnieją we wszystkich województwach. Aktualnie w Polsce jest ponad 3000 szkół promujących zdrowie.

  ---------------------------------------------------

<------ do pobrania: plan działań w zakresie promocji  zdrowia w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem

 

Szlachetne zdrowie...

1 czerwca odbył się SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI „Wyginam śmiało ciało”. Uczniowie obejrzeli przedstawienie profilaktyczne przygotowane przez Szkolne Koło Teatralne MASKA pt. „Sąd nad alkoholem”. Ogłoszony wyrok sądu brzmiał: Zabrania się całkowitego spożywania alkoholu do 18 roku życia. Wprowadzony zakaz oparty został o mocne argumenty oskarżyciela, dowodzące ogromnej szkodliwości alkoholu dla naszego zdrowia, życia rodzinnego jak i funkcjonowania w społeczeństwie. Po przedstawieniu uczniowie przygotowali i spożyli w gronach klasowych pyszne, zdrowe śniadania, po których przyszedł czas na ruch. Na boisku Orlik odbyły się międzyklasowe rozgrywki sportowe.

 

Konkurs „Logo szkoły promującej zdrowie”

Logo szkoły promującej zdrowie stało się tematem konkursu plastycznego ogłoszonego w ramach realizacji w naszej szkole programu Szkoła Promująca Zdrowie. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – Katarzyna Muszkiet kl. 3c
II miejsce – Wiktoria Kalus kl. 3b
III miejsce ex aequo – Natalia Andreasik kl. 3b, Katarzyna Siwek kl. 3b, Jakub Płaczek kl. 3c. Gratulujemy!


 

Smacznie, zdrowo, kolorowo!

W dniach 14,15 i 21 IV po raz kolejny została przeprowadzona w naszej szkole akcja zdrowe drugie śniadanie. Tym razem uczennice klasy IIIc i IIa przygotowały dla wszystkich uczniów poczęstunek z jabłek i marchewek. Dziękujemy dziewczynom! Mniammmm……:-).

Jak odżywiać się zdrowo? – warsztaty dla uczniów.
W dniu 14 IV 2016r. odbyły się w naszej szkole warsztaty dla uczniów klas II, które przeprowadziła pani dietetyk Katarzyna Kaczka. Spotkanie składało się z dwóch części: pierwszej teoretycznej, w trakcie której uczniowie poznali zasady zdrowego odżywiania, komponowania diety oraz najczęstsze zagrożenia związane z odżywianiem. W części praktycznej uczniowie dokonywali pomiarów ciała ( masy, wzrostu, zawartości wody i tkanki tłuszczowej) i określali swoje wskaźniki BMI, a następnie odnosili je do norm przewidzianych dla swojej grupy wiekowej.

 

Spotkanie rodziców z pracownikiem PPP w Strzelcach Opolskich
W dniu 12 IV 2016r. odbyło się w naszej szkole spotkanie informacyjno – edukacyjne dla rodziców z pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich panią Ireną Niewęgłowską.W trakcie spotkania omówione zostały najczęstsze zagrożenia związane z użytkowaniem przez gimnazjalistów internetu, pierwsze symptomy uzależnienia od urządzeń telekomunikacyjnych oraz wskazane możliwości uzyskania pomocy.
Spotkanie uczniów z pielęgniarką szkolną
Dnia 8 I 2016 w naszej szkole odbyła się prelekcja dla dziewczyn z klas pierwszych na temat: „Higiena osobista w okresie dojrzewania”, którą przeprowadziła pielęgniarka szkolna pani Dorota Zaręba. Podczas spotkania zostały omówione przemiany zachodzące w organizmie nastolatek w okresie dojrzewania, zarówno w aspekcie fizycznym, psychicznym jak i emocjonalnym.

 

Trening z Zaksą Kędzierzyn - Koźle
Dnia 7 I 2016r. uczennice naszego gimnazjum wzięły udział w zajęciach otwartych „Trening z Zaksą” zorganizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Zajęcia te poprzedzone były towarzyskim turniejem piłki siatkowej, w którym wzięło udział pięć drużyn z naszego powiatu.
Zajęcia prowadzone były przez zawodników Zaksy Kędzierzyn – Koźle i miały na celu popularyzację gry w piłkę siatkową. Dziewczęta miały miedzy innymi możliwość zobaczyć jak wygląda profesjonalna rozgrzewka przedmeczowa, osobiście porozmawiać z zawodnikami oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Udział w zajęciach sprawił naszym uczennicom ogromna frajdę.

 

Spotkanie uczniów klas III z pracownikiem Sanepidu
4 XII 2015 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie edukacyjno – informacyjne dla uczniów klas III z pracownikiem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich panią Patrycją Płoszaj. Spotkanie dotyczyło chorób zakaźnych XXI wieku oraz metod i sposobów zapobiegania i zabezpieczania się przed nimi. Uczniowie mieli też okazję zadawania nurtujących ich pytań.

 

Spotkanie z dietetykiem
Dnia 19 listopada 2015roku odbyło się spotkanie rodziców naszych uczniów z dietetykiem, pracownikiem Centrum Dietetyki Naturhouse w Strzelcach Opolskich. Podczas spotkania rodzice zapoznani zostali z zasadami zdrowego żywienia młodzieży, najczęstszymi zaburzeniami odżywiania oraz pierwszymi symptomami chorób wynikających z niewłaściwego odżywiania.

 

Spotkanie uczniów klas III

z przedstawicielem „Barki”

W październiku 2015 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie edukacyjno – informacyjne dla  uczniów klas III z przedstawicielem Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”
w Strzelcach Opolskich.
  Jest to organizacja, która tworzy system wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mieszkańcami „Barki” są między innymi bezdomni, byli więźniowie zakładów karnych, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby uzależnione od alkoholu. Głównym celem spotkania było ukazanie młodzieży (poprzez przedstawienie własnych, życiowych doświadczeń) najczęstszych  przyczyn i  niezwykle przykrych konsekwencji wykluczenia społecznego.

 

0wocowa szkoła
W ramach realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie naszego gimnazjum zaangażowali się w akcję „Zdrowe drugie śniadanie w szkole.”
Podczas przerw nasze uczennice przygotowują dla całej społeczności szkolnej świeże owoce
i warzywa: jabłka, śliwki, gruszki i marchew. Akcja cieszy się ogromnym powodzeniem wśród nastolatków. Oprócz tego uczniowie codziennie mają możliwość zakupu pełnoziarnistej kanapki spełniającej kryteria określone przez Ministerstwo Zdrowia.
W naszą akcję bardzo chętnie angażują się również rodzice za co jesteśmy im
bardzo wdzięczni i liczymy na dalszą, „owocną” współpracę.